Konzorcijski PARTNERJI

Primorska gospodarska zbornica

Ferrarska ulica 2, 6000 Koper
T: +386 5 66 25 834
E: marija.rogan-sik@pgz-slo.si

Regionalni razvojni center Koper

Ulica 15. maja 19, 6000 Koper
T: +386 5 66 37 582
E: vlasta.starc@rrc-kp.si

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov

Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
T: +386 5 73 44 362
E: dolores.kovsca@ora.si

Območna obrtno-podjetniška  zbornica Sežana

Kraška ulica 6, 6210 Sežana
T: +386 5 62 02 851
E: petra.weber@ozs.si

Predstavitev SPOT svetovanje

Od 1.1.2018 so vzpostavljene regionalne poslovne točke pod skupnim nazivom SPOT svetovanje. V Obalno-kraški regiji so se v točki SPOT svetovanje združile štiri organizacije z dolgoletno tradicijo izvajanja podpore podjetništvu. Konzorcij pod vodstvom Primorske gospodarske zbornice sestavljajo še Regionalno razvojni center Koper, Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov in Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana .

Namen SPOT svetovanje je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi na celotnem območju Obalno-kraške regije, ter izboljšanje  podjetniške kulture.

SPOT svetovalke

Marija Rogan Šik

Primorska gospodarska zbornica
E: marija.rogan-sik@pgz-slo.si

Vlasta Starc

Regionalni razvojni center Koper
E: vlasta.starc@rrc-kp.si

Dolores Kovšca

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov
E: dolores.kovsca@ora.si

Petra Weber

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana
E: petra.weber@ozs.si