Sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe,
v letih 2019, 2020, 2021 in 2022

SPIN znanja in kompetenc S4

Program vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE SPIN 2019 – 2022.

Aktivnosti programa so prilagojene glede na POTREBE ZAPOSLENIH in POTREBE DELODAJALCEV. Vključuje vseživljenjsko karierno orientacijo zaposlenim v primeru, da so:

(*) zaposleni, ki zaradi kadrovskih, organizacijskih in tehnoloških sprememb poslovnega procesa potrebujejo znanja/kompetence in karierni razvoj glede na potrebe zaposlitve na novih delovnih mestih oz. za ohranitve zaposlitve na istem delovnem mestu s spremenjenim opisom delovnih nalog,

(*) zaposleni:
* za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece
* v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani
delodajalca;
* v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo
postalo nepotrebno.

I. sklop aktivnosti: RAZVOJ KARIERE – PROFILIRANJE IN VODENJE KARIERNEGA RAZVOJA PO METODOLOGIJI INDIVIDUALNIH KARIERNIH

Izvedba aktivnosti v obsegu 14 ur je za udeležence popolnoma brezplačna. Po zaključenem prvem sklopu se lahko udeleženec vključi v nadaljnja sofinancirana usposabljanja.

II. sklop: IZVEDBA USPOSABLJANJ ZA RAZVOJ:

SOCIALNIH KOMPETENC
DIGITALNIH KOMPETENC
TEHNIČNIH KOMPETENC in drugih vsebin.

Pričakovani rezultati SPIN Znanja in kompetenc S$ – ZKR
– Trajanje projekta maj 2019 do junij 2022
– Vključitev 1600 oseb v aktivnosti razvoja kariere in oblikovanje individualnih kariernih načrtov (IKN)
– vključitev 1280 oseb v aktivnosti razvoja kompetenc (16-100 ur usposabljanja),
– 400 oseb z ohranjenimi/novimi zaposlitvami (vsako partnerstvo po 400)

Za zaposlene:

BREZPLAČNA podpora pri načrtovanju nadaljnjega razvoja kariere in kompetenc s celovitim pristopom. Karierni razvoj ZA OHRANITEV ZAPOSLITVE ali bolj učinkovit nastop na trgu dela

KARIERNA ASISTENCA z mentorstvom, mreženjem, uporabo orodij in pripravo individualnega kariernega načrta

Za delodajalce:

sodelovanje in podpora pri načrtovanju razvoja kompetenc delavcev na specifičnih delovnih mestih (organizacijske/tehnološke spremembe poslovnega procesa, potreba po DODATNIH ZNANJIH in KOMPETENCAH)

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija preko Evropskega socialnega sklada.