Primorska gospodarska zbornica pripravlja projekte, se vključuje v projektna partnerstva ter izvaja EU in nacionalne projekte, ki so v podporo podjetjem pri čemer se usmerja predvsem na potrebe ter značilnosti regijskega gospodarstva. Projektne aktivnosti so izrazito usmerjene k podjetjem, izboljševanju podjetniškega okolja, ustvarjanju ugodnejših pogojev za prost pretok delavne sile, blaga in storitev predvsem na čezmejnih območijih z Italijo in Hrvaško, pospešavanju prenosa inovacij v gospodarstvo in podjetniško okolje etc.