Organi zbornice

Temeljni akt delovanja zbornice je Statut.

Skupščina: v skladu z določili statuta PGZ Koper se skliče skupščino vsaj enkrat letno (obravnava zaključnega poročila) oz. po potrebi. Skupščino sestavljajo vsi člani PGZ Koper.

Upravni odbor PGZ, ki se je sestaja polletno oziroma po potrebi tudi večkrat letno, sestavljajo sledeči predstavniki gospodarstva:

 1. BLUEMARINE, d.o.o.  Borut Škabar – član
 2. CIMOS, d.d.  Andraž Brodnjak – član
 3. EUROPACIFIC, d.o.o.  Ana Dežjot – član
 4. GENERALI, d.d.  Borut Širca – član
 5. INTEREUROPA, d.d.  Marko Cegnar – član
 6. INTESA SANPAOLO BANK, d.d.  Vojko Čok – član
 7. ISTRABENZ PLINI, d.o.o.  Aldo Srabotič – član
 8. LUKA KOPER, d.d.  Dimitrij Zadel – član
 9. MARMOR SEŽANA, d.d.  Andrej Kos – član
 10. ROBOTINA, d.o.o.  Devid Palčič – član
 11. SEVEN REFRACTORIES, d.o.o.  Erik Zobec – član
 12. STRATEGEA, d.o.o.  Ivan Majcen – član
 13. TECHNOBELL, d.o.o. Koper  Suzana Bolčič Agostini – član
 14. TITUS, d.o.o.  Tadej Gosak – predsednik
 15. VINAKOPER, d.o.o.  Borut Fakin – član

Predsednik Upravnega odbora PGZ je Tadej Gosak iz družbe Titus Evropa, za obdobje 5 let, do 3. julija 2025.

Nadzorni odbor PGZ:

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o. Tatjana Vošinek Pucer – predsednica
MODRA LINIJA HOLDING, d.d. Leon Klemše – član
TERING, d.o.o. Alojz Zorko – član