Organi zbornice

Temeljni akt delovanja zbornice je Statut.

Skupščina: v skladu z določili statuta PGZ Koper se skliče skupščino vsaj enkrat letno (obravnava zaključnega poročila) oz. po potrebi. Skupščino sestavljajo vsi člani PGZ Koper.

Upravni odbor, ki se je sestaja polletno oziroma pogosteje, če je za to potreba, sestavljajo predstavniki gospodarstva:

ACTUAL I.T., d.d. Veselko Gregor – član
ADRIATIC SLOVENICA, d.d. Širca Borut – član
INTESA SANPAOLO BANK Kragelj Igor – član
CIMOS, d.d. Maruška Demojzes – član
EUROPACIFIC, d.d. Dežjot Ana – član
INTEREUROPA, d.d. Gortan Ernest – član
ISTRABENZ PLINI d.d. Šik Dario – član
LUKA KOPER, d.d.  Zadel – član
MARMOR SEŽANA, d.d. Sigulin Ciril – član
ROBOTINA, d.o.o. Palčič Devid – član
BLUEMARINE d.o.o. Škabar Borut – član
STRATEGEA, d.o.o. Majcen Ivan – predsednik
VINAKOPER, d.o.o. Fakin – član

Predsednik Upravnega odbora je Majcen Ivan.

Nadzorni odbor:

Lipica Turizem Vošinek Pucer Tatjana
MODRA LINIJA HOLDING, d.d. Klemše Leon
TERING, d.o.o. Zorko Alojz