Organi zbornice

Temeljni akt delovanja zbornice je Statut.

Skupščina: v skladu z določili Statuta PGZ Koper se skliče skupščino vsaj enkrat letno (obravnava zaključnega poročila) oz. po potrebi. Skupščino sestavljajo vsi člani PGZ Koper.

Statut PGZ Koper-2007

Upravni odbor PGZ, ki se je sestaja polletno oziroma po potrebi tudi večkrat letno, sestavljajo sledeči predstavniki gospodarstva:

 1. BLUEMARINE, d.o.o.  Borut Škabar – član
 2. CIMOS, d.d.  Andraž Brodnjak – član
 3. EUROPACIFIC, d.o.o.  Ana Dežjot – član
 4. GENERALI, d.d.  Borut Širca – član
 5. INTEREUROPA, d.d.  Marko Cegnar – član
 6. INTESA SANPAOLO BANK, d.d.  Vojko Čok – član
 7. ISTRABENZ PLINI, d.o.o.  Aldo Srabotič – član
 8. LUKA KOPER, d.d.  Dimitrij Zadel – član
 9. MARMOR SEŽANA, d.d.  Andrej Kos – član
 10. ROBOTINA, d.o.o.  Devid Palčič – član
 11. SEVEN REFRACTORIES, d.o.o.  Erik Zobec – član
 12. STRATEGEA, d.o.o.  Ivan Majcen – član
 13. TECHNOBELL, d.o.o. Koper  Suzana Bolčič Agostini – član
 14. TITUS, d.o.o.  Tadej Gosak – predsednik
 15. VINAKOPER, d.o.o.  Borut Fakin – član

Predsednik Upravnega odbora PGZ je Tadej Gosak iz družbe Titus Evropa, za obdobje 5 let, do 3. julija 2025.

Nadzorni odbor PGZ:

HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o. Tatjana Vošinek Pucer – predsednica
MODRA LINIJA HOLDING, d.d. Leon Klemše – član
TERING, d.o.o. Alojz Zorko – član