Prednosti za ČLANE

Člani primorske gospodarske zbornice so deležni številnih ugodnosti:

 • Hitre in preverjene informacije o novostih iz najrazličnejših področij, ki zadevajo njihovo poslovanje
 • Možnost izmenjav dobrih praks s podjetji, ki delujejo v njihovi branži ali se soočajo s podobnimi izzivi
 • Podpora pri internacionalizaciji poslovanja
 • Podpora pri iskanju informacij ali reševanju problematike pri državnih ustanovah in organih
 • Številne ugodnosti pri plačevanju kotizacij za strokovne seminarje
 • Udeležba na dogodkih, ki so namenjeni samo članom PGZ
 • Možnost sodelovanja pri številnih evropskih strokovnih združenjih in evropskih projektih
 • Brezplačno članstvo v Klubu PGZ
 • Podpora pri mreženju s start-up podjetji, inovativnimi mladimi podjetniki in visokošolskimi ustanovami pri reševanju tehnoloških in kadrovskih izzivov
 • Možnost najema prostorov za poslovne sestanke po članskih cenah
 • drugo

Kako se VČLANIM

Član PGZ lahko postane vsak, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v katerikoli statusni obliki. Zadostuje izpolniti pristopni obrazec, ki nam ga prinesete osebno ali pošljete po elektronski pošti na info@pgz-slo.si. Član postanete s prvim dnem naslednjega meseca.

Podporni člani zbornice so posamezne organizacijske enote gospodarskih družb, ki delujejo na območju Obalno-kraške regije. Ob vplačilu članarine so podporni člani deležni številnih ugodnosti, nimajo pa glasovalne pravice pri delovanju organov zbornice.

Višino članarine vsako leto določa oziroma potrjuje skupščina PGZ.

Članarina za leto 2021 se obračunava po naslednji tabeli:

RAZRED ŠT. ZAPOSLENIH LETNA ČLANARINA OBRAČUNSKO OBDOBJE
1 do 1 200 € enkrat letno
2 od 2-5 450 € polletno
3 od 6-10 800 € polletno
4 od 11-29 1200 € polletno
5 od 30-49 1600 € kvartalno
6 od 50-99 2400 € kvartalno
7 od 100-199 3600 € mesečno
8 od 200-399 4800 € mesečno
9 od 400-699 6400 € mesečno
10 od 700-999  8200 € mesečno
11 od 1000+  12.000 € mesečno

Izpolnite PRIJAVNICO