Ugodnosti za PGZ člane

Kot del sistema Gospodarske zbornice Slovenije članstvo v PGZ prinaša številne ugodnosti in poslovne koristi:

ažurne poslovne informacije na enem naslovu informacije iz 50 mednarodnih panožnih zbornic in institucij,

udeležbo na dogodkih namenjenih samo za člane,

tudi do 50 odstotkov popusta na najrazličnejše plačljive produkte in storitve, od udeležbe na dogodkih do oglaševanja in najema prostora,

vključenost v združenje 7.200 podjetij, s katerimi lahko izmenjujete mnenja, izkušnje in dobre prakse,

vpetost v mrežo Eurochambres, ki vključuje 1.700 zbornic ter 20 mio podjetij v 43 evropskih državah.

Predstavitev PGZ

Mednarodna konferenca SkillMe 2019 – Koper (3)

PGZ je stičišče gospodarske dogajanja v Obalno-kraški regiji. Naši člani izihajajo iz 8 občin gospodarsko zelo aktivne regije. Ključne dejavnosti so logistika, turizem in kovinsko-predelovalna industrija. Ob aktivni podpori interesov naših članov zagotavljamo tudi kakovostne mreženjske, izobraževalne in druge dogodke, naše člane pa aktivno vključujemo tudi v evropske projekte, ki jih pridobivamo kot člani v mednarodnih partnerstvih. Spodbujamo inovativnost, internacionalizacijo in sodelovanje ter prenos znanja.

Poslanstvo

Smo kreatorji sprememb pogojev gospodarjenja v Obalno-kraški regiji. Omogočamo poslovne stike s predstavniki tujih držav v Sloveniji in B2B srečanja.

Članom prinašamo nova znanja v obliki izobraževanj in seminarjev. Vzpostavili smo tudi notranji prodajni kanal Klub PGZ. Usposobljeni smo za svetovanja podjetnikom tako pri ustanavljanju podjetij, razvijanju poslovne ideje, internacionalizaciji poslovanja in na številnih drugih področjih.

Naše poslanstvo je v čimvečji meri zastopati interese podjetnikov in gospodarskih družb ter s tem dvigniti splošno blaginjo prebivalstva. S tem namenom spodbujamo prenos znanj med člani in združujemo interese, stališča in zahteve do lokalnih in državnih oblasti.

Storitve

javne listine: pridobitev potrdila o članstvu; ATA karnet; certifikat o poreklu blaga,

internacionalizacija: svetovanja s področja širitve poslovnih aktivnosti na tuje trge (na strateških trgih z lastno mrežo poslovnih agentov),

SPOT svetovanje: registracija s.p. ali d.o.o., informacije in izobraževanja za mlade in nove podjetnike,

Izobraževanja: delavnice in seminarji z različnih področij poslovanja; obiski diplomatskih predstavnikov,

Oddaja prostorov: soba za poslovne sestanke in srečanja; mini kongresni center (do 80 ljudi) z možnostjo cateringa.