Inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih

Od hribov do morja – les zaščiten s spoštovanjem do okolja! Podaljšujem življenjsko dobo avtohtonega lesa iglavcev in močvirskega trsa na gorskem in obmorskem območju severnega Jadrana s pomočjo inovativnih zaščitnih postopkov in zaščitnih tehnik.

Projekt se bo izvajal v naslednjih korakih:

1. Zaščita lesa (2 postopka)

 • Termična modifikacija lesa, ki bo izvedena v skladu s postopkom Silvapro
 • Biocidni postopek zaščite bo izveden z impregnacijo lesa v okolju prijazne biocide primerne za zaščito lesa v najbolj izpostavljenih pogojih uporabe.

2. Testiranje (2 tipa testov – vzdržljivosti in ekotoksičnost)

 • Les oziroma lesni izdelki bodo izpostavljeni v treh različnih pogojih uporabe: v morski vodi, v stiku z zemljo in nad zemljo.
 • Za referenčne vzorce bodo uporabljen nezaščiten les ter komercialno dostopen acetiliran les.
 • Preizkusi s slano vodo se bodo izvajali v Benetkah ter v Luki Koper
 • Preizkusi v stiku z zemljo in nad zemljo se bodo izvajali v Doberdobu, Biljah, Ljubljani in Veliki Planini.
 • Vrednotenje lastnosti lesa in lesnih izdelkov v stiku z morsko vodo se bo preverjalo v skladu s strogimi protokoli odobrenih s strani najvišjih vej oblasti, ki se uporabljajo v Beneški laguni.
 • Testiranje ekotoksičnosti materialov, med vsemi poskusi bo ocenjena koncentracija glavnih kontaminatov, prisotnih v lesu in sproščenih v vodi med poskusi.

3. Celovita ocena testiranih materialov

 • Sprejetje celostne strategije na različnih stopnjah biološke kompleksnosti, ki bo predpisovala postopek ocenjevanja sprejemljivosti učinkov na vodne živali in rastlinje, povezane s sproščanjem potencialno strupenih snovi zaradi uporabe biocidov (npr. baker, amini) ali zaradi snovi, ki so naravno prisotni v iglavcih (terpeni, lignin).
 • Celovita ocena testiranih materialov bi lahko predstavljala izhodišče za usklajevanje čezmejnemu usklajevanju predpisov in zakonodaje morskih voda.

PRIČAKOVANI REZULTATI:

Tradicionalnim materialom se dodajo nove lastnosti za izboljšanje njihove učinkovitosti in podaljšanja življenjske dobe.

 1. Modifikacija avtohtonega lesa in močvirskega trsa v obliko odporno proti biološkim napadom v vlažnem okolju , pridobljen material bo imel lastnosti primerljive s lastnostmi tropskega lesa ali plastike.
 2. Optimizacija metod varstva lesa – razvoj biocidne rešitve, ki se dobro veže v les iglavcev, je odporna na razkroj morskih škodljivcev ter nima škodljivih učinkov na okolje.

Več informacij na programski spletni strani: www.ita-slo.eu/durasoft

VREDNOST PROJEKTA: 864.384,19 EUR

ESRR: 734.726,56 EUR

TRAJANJE: 1.3.2020 – 28.02.2022

Partnerji: