Primorska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom “Podelitve priznanj najboljšim inovacijam v Obalno-kraški regiji za leto 2021”. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Primorske gospodarske zbornice oz. Obalno-kraške regije.

Predlagatelji lahko v letu 2021 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2021.

Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska 2, 6000 Koper, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije«, ali na e-naslov naslov tina.lenardic@pgz-slo.si, najkasneje do 31. 5. 2021.

Dodatne  informacije:

Tel. št.: 05 66 258 32
e-pošta: tina.lenardic@pgz-slo.si

PRILOGE/DOKUMENTACIJA:

Leave a comment