Sprejeti ukrepi po PKP5 (ZZUOOP)

V Ur. Listu RS, št. 152, z dne 23.10.2020  je bil objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki je začel veljati 24. oktobra 2020.

Paket ukrepov PKP5 zajema:

Zaščitni ukrepi za trg dela

  • Delno povračilo nadomestila plače za čakanje na domu
  • Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni brez potrdila zdravnika
  • Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstva otroka)
  • Začasni izvzem stroškov testiranja delavcev na COVID-19 iz bonitete

Za samozaposlene:

  • Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene
  • Delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile (varstva otroka) za samozaposlene

Zakon predvideva tudi možnost podaljšanja ukrepa dela s skrajšanim delovnim časom (PKP3) in ukrepa čakanja na delo največ za 6 mesecev, vendar ne dlje do 30.06.2021 s posebnim Sklepom vlade, pod pogojem, da bo Začasni okvir na ravni EU podaljšan v letu 2021.

Več informacij si lahko preberete na povezavi – https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/odpravljanje-posledic-epidemije/peti-paket-ukrepov-za-omilitev-posledic-epidemije-pkp5/

Povezava do zakona:

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)

Leave a comment