Politika zasebnosti za uporabnike storitev SPOT svetovanje Obalno – kraške regije

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih SPOT svetovanje Obalno – kraške regije zbira od vas, ko se naročite na prejemanje vsebin kot so e-novice, vabila na dogodke, in ostale storitve SPOT svetovanje Obalno – kraške regije.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  Primorska gospodarska zbornica Ferrarska 2, 6000 Koper
Matična številka: 2338238000
Telefon: 05 662 58 34
e-mail: spot.obalnokraske@gmail.com  
Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na SPOT svetovanje Obalno-kraške regije e-mail: spot.obalnokraske@gmail.com
Namen obdelave osebnih podatkov:  Vodenje evidence o naročnikih na prejemanje e-novic, za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, za pošiljanje vabil za seminarje, delavnice in druge dogodke, ki jih upravljavec organizira, pošiljanja e-novic, pošiljanja zahval, za statistična raziskovanja in za  namene poročanja v okviru Javnega razpisa SPOT 2018-2022 do zaključka spremljanja projekta.  
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkovOsebni podatki prejemnikov/naročnikov na prejemanje e-novic se obdelujejo na podlagi privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.  
Obrazložitev zakonitih interesov/
Uporabniki ali kategorije uporabnikov[1] osebnih podatkov, če obstajajoOsebni podatki prejemnikov/naročnikov na prejemanje e-novic bodo uporabljeni za namene poročanja SPIRIT, javne agencije, MGRT o uspešnosti projekta SPOT svetovanje, pri čemer bodo posredovani zgolj statistični kazalci.     
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijoPodatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo
Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkovOsebni podatki se bodo v skladu z zahtevami projekta hranili še 10 let po zaključku projekta ali do preklica osebne privolitve posameznika. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.  
  Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi  Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.  
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organuPritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).
Ali  je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznostDA. Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali bo posredoval osebne podatke.  
Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi  Posamezniku ni potrebno zagotoviti osebnih podatkov, kar ne bo povzročilo posledic.  
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

[1] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.

Leave a comment