Javni razpis SK75 2020 – 2 – SEMENSKI KAPITAL – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

V Ur. Listu RS, št. 104/2020 z dne 24.07.2020 je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavil javni razpis SEMENSKI KAPITAL – KONVERTIBILNO POSOJILO ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ V VIŠINI 75.000 EUR (SK75 2020-2).

Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponuja semenski kapital SI-SK za hitro rast na trgu. Gre za lastniško obliko financiranja za katero je razpisanih skupaj 1.250.000 evrov.

Namen produkta SI-SK 2019 je zagotavljanje kvazi – lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

UPRAVIČENCI:

 • mikro in mala podjetja (organizirana kot d. o. o.)
 • so starejša od šest (6) mesecev in mlajša od 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge)

POGOJI KANDIDIRANJA:

 • kandidirajo lahko podjetja, ki so pridobila investicijo neodvisnega
 • zasebnega investitorja
 • neodvisni zasebni investitorji so lahko: poslovni angeli/skladi zasebnega/tveganega kapitala/korporacije
 • družbeniki vlagatelja se morajo strinjati s SPSom kot solastnikom podjetja
 • lasten razvoj ali inovativen poslovni model
 • potencial rast in razvoja podjetja
 • ustvarjajo prihodke iz dejavnosti
 • vsaj en zaposlen družbenik za polni delovni čas
 • sedež v Republiki Sloveniji
 • podjetje ne sme biti v težavah
 • vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključeni sektor
 • vlagatelj mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo

Program se izvaja iz evropskih strukturnih sredstev v okviru Sklada skladov, ki je organiziran pri SID banki. Razpis je odprt do 31. 12. 2020.

ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG:

 • 30.9.2020
 • 31.12.2020

Več informacij:

Povezava do razpisa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=109

Leave a comment