Sprejet je četrti protikoronski paket – PKP4

V Ur. Listu RS, št. 98/2020 je bil objavljan Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 (t.i. PKP4), ki je začel veljati 11.7.2020.

Najpomembnejši ukrepi se nanašajo na:

  • podaljšanje ukrepa čakanja na delo,
  • določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno,
  • financiranje dodatnih kadrov v socialno varstvenih zavodih v javni mreži in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
  • uvedba mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi.

Podaljšanje ukrepa čakanja na delo

ZIUPDV podaljšuje ukrep čakanja na delo še za julij 2020 in velja od 11. 7. dalje. Delodajalec, ki je delavce napotil na čakanje na delo pred uveljavitvijo ZIUPDV, za obdobje od 1. julija dalje, mora vlogo vložiti v roku 8 dni od uveljavitve ZIUPDV (8/9 ZIUPDV). Sicer ostaja rok za oddajo vloge v 8 dneh od napotitve delavca na čakanja na delo (8/1 ZIUPDV). Upravičenemu delodajalcu bo tudi v bodoče Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80% nadomestila plače, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 EUR. Delodajalec bo v obdobju koriščenja ukrepa onemogočeno odpuščanje iz poslovnega razloga ali odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

Karantena

Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za ta primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni

Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer se za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko odredil delo na domu,  nič ne spreminja. Za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bom mogel organizirati dela na doma, velja sledeč:

  1. Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
  2. Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.
  3. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. So pa izjeme v primeru odhoda in v teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj, rojstvo otroka.

Več na: https://www.gov.si/novice/2020-07-10-pkp4-v-ospredje-postavlja-zascito-delovnih-mest-in-preprecitev-sirjenja-okuzbe/

Leave a comment