Kaj je eVročanje in zakaj je pomembno za podjetnika?

Podjetniški članek, št. 2/2020

Vročanje dokumentov v elektronski obliki, ki poteka prek portala eDavki je storitev eVročanja. Portal eDavki je informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), ki se uporablja za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Ta portal omogoča varno oddajanje davčnih obrazcev ter prejemanje dokumentov, ki jih vroča finančna uprava. Vročitev je prenos dokumenta od organa k zavezancu, s katerim se zagotavlja seznanitev zavezanca z njegovo vsebino, ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj.

Od 1. januarja 2016 je v skladu z Zakonom o davčnem postopku v veljavi obvezno elektronsko vročanje za pravne osebe, samostojne podjetnike, posameznike in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Med fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in niso registrirane kot samostojni podjetniki sodijo tudi: samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetniki, npr. sobodajalci, samozaložniki, osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji, osebe, ki opravljajo drugo kmetijsko in gozdarsko dejavnost ter tudi nosilci za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, če davčno osnovo od te dejavnosti ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in ne z upoštevanjem katastrskega dohodka, torej t.i. poslovni subjekti.

Poslovnim subjektom ni potrebno vključiti v storitev eVročanje, ampak so obvezno del storitve in iz nje ne morejo izstopiti. To pomeni, da davčni organ vroča dokumente zgolj preko portala eDavki, obvestilo o tem dokumentu pa prejme poslovni subjekt na elektronski naslov, ki ga je vpisal v sistem eDavki.

Vsem poslovnim subjektom FURS priporoča, da za potrebe elektronskega vročanja prek portala eDavki z obrazcem eVrocanje-POS sporočijo enega ali več elektronskih naslovov, na katere želijo prejemati informativna sporočila o elektronsko odloženih dokumentih v portal eDavki.

Zavezanec si lahko določi tudi pooblaščenca za vročanje, tako da izpolni obrazec Vročanje-PE. Obrazec odda v papirni obliki na pristojni finančni urad ali v elektronski obliki prek portala eDavki. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu, vročajo pooblaščencu za vročanje. Če je zavezanec del sistema eVročanja, bo finančna uprava dokument, ki ga mora vročiti njegovemu pooblaščencu, odložila v osebni profil zavezanca v portal eDavki, kjer ga bo pooblaščenec lahko prevzel z uporabo digitalnega potrdila. To pomeni, da morajo imeti pooblaščenci za vročanje potrebno programsko in strojno opremo za vstop v portal eDavki, sicer dokumenta ne morejo prevzeti in nastane fikcija vročitve.

Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje z različnim obsegom pooblastila:

  • splošno pooblastilo za vročanje,
  • pooblastilo za določeno skupino (davki in prispevki, trošarine in okoljske dajatve, računovodska obvestila, postopki izvršbe, postopki inšpekcije, ostali dokumenti),
  • pooblastilo za določeno podskupino (vsaka od zgoraj naštetih skupin ima svoje podskupine dokumentov),
  • pooblastilo za določeno zadevo.

Kaj se zgodi, če podjetnik ne uporablja eDavkov in nima določenega pooblaščenca, finančna uprava pa mu elektronsko vroči dokument?

Po poteku petnajstdnevnega zakonskega roka se bo dokument štel za vročenega. Če je bila z dokumentom naložena denarna obveznost in ne bo poravnana v roku, začnejo teči postopki izvršbe. To pomeni, da je nujno, da si podjetniki uredijo dostop do portala eDavki ali pa si določijo pooblaščenca za vročanje, ki ima že urejen dostop do portala eDavki.

Podrobne informacije o eVročanju in pooblaščanju so dostopne na spletni strani FURS.

Pripravila:

Marija Rogan Šik, Primorska gospodarska zbornica

svetovalka SPOT svetovanje Obalno – kraške regije

Viri:

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije.

Leave a comment