INFORMATOR PGZ V KRIZNIH RAZMERAH 25.3.2020

Tudi danes nekaj informacij:

Nekaj pojasnil, vezanih na smernice za paket »antikorona zakonov 1«, po katerih ste danes v telefonskih pogovorih največ spraševali:

Kar se odredbe zaposlenim o čakanju na domu tiče, je pristojni minister danes pojasnil, da bo država nase prevzela plačilo vseh prispevkov in nadomestilo celotne plače zaposlenega (ta bo prejemal 80 odstotno nadomestilo  plače), ki je razporejen na čakanje.

  • Pobuda Gospodarske zbornice, da bi delodajalec lahko delavcu na čakanju odredil minimalni obseg dela (do 16 ur tedensko) ni bil sprejet
  • Če bo kdo od vaših zaposlenih med »čakanjem« karkoli delal po službenem mailu in od tam karkoli pošiljal, se bo to štelo kot kršenje zakona
  • Problematika koriščenja lanskega in sorazmernega dela letošnjega dopusta v času krize v prvem paketu ni bila obravnavana, uredil pa naj bi jo naslednji paket kriznih zakonov, ki se bo začel pripravljati naslednji teden
  • Bolniška: ostaja odprto vprašanje, ali bo zakon pokril vse bolniške v mesecu marcu ali samo tiste, ki se neposredno tičejo koronavirusa (avto izolacija zaradi stika z okuženo osebo, npr.)
  • Do tega trenutka še niso znani kriteriji in morebitni limiti, do katerega bi država plačevala 80-odstotno nadomestilo za zaposlenega, ki je razporejen na čakanje.
  • Pri samozaposlenih utegne priti do korekcije višine nadomestila na 80 odstotkov neto minimalne plače
  • Vladi smo tudi predlagali, da bi v času »čakanja« ta status bil fleksibilen (lahko prekinjen), a za zdaj še ni jasno, če bo ta predlog sprejet in v kakšnem obsegu

FURS je javno objavil, da v primeru zamud pri plačilu davkov, trošarin in koncesnin ne bo obračunaval zamudnih obresti. Zaradi izgube prometa lahko katerokoli podjetje ali samozaposleni  zaprosi za odložitev plačila obveznosti do države. To stori tako, da osebno, preko e-pošte ali aplikacije eDavki zaprosi za eno od dveh možnosti: odlog plačila ali pa obročno odplačevanje do 24 mesecev.

Znano je tudi, da bo letošnji regres moč izplačati v dveh obrokih. Prvega naj bi izplačali do konca junija, drugega pa do konca decembra 2020. Ni še jasno, ali morata biti obroka enaka ali lahko večji del regresa izplačamo ob koncu poslovnega leta.

Če še kdo potrebuje zaščitna sredstva, naj mi to javi na elektronski naslov in posredoval mu bom primerne kontakte.

Bodite dobro, bodite zdravi.

Lepo vas pozdravljam

Robert Rakar

direktor

Leave a comment