Sprejet sveženj interventnih ukrepov v podporo slovenskemu gospodarstvu
  • Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače  (uvedeno delno povračilo izplačanih nadomestil plače v tistih primerih, ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja, ki je posledica zmanjšanega obsega poslovanja, ne more zagotavljati dela hkrati za najmanj 30 % zaposlenih delavcev, ki jih bo napotil na začasno čakanje na delo).

SID Banka – spremembe obstoječih in novi finančni produkti za podjetja (SID banka bo od aprila dalje skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR. Od tega jih bo za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter za 600 mio EUR že obstoječih produktov. S temi sredstvi bodo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah).

Leave a comment