INFORMATOR PGZ V ČASU KRIZNIH RAZMER 18.3.2020

Pozdravljeni,

tudi danes nekaj informacij:

Če še niste uredili dela od doma tistim, ki lahko normalno svoje delovne obveznosti opravljajo od doma, potem imate na voljo nekaj brezplačnih orodij, ki jih lahko s pridom uporabite. Več na povezavi https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/Novice/ArticleId/74558/slovenska-ikt-podjetja-ponujajo-brezplacna-orodja-za-delo-na-daljavo.

V nekaterih sredinah so delovne inšpekcije napovedale pregled, kako delodajalci skrbimo za varnost delavcev v tem času. Ker nekih kriterijev, po katerih bi lahko to ocenjevali, ni, vam priporočila pripenjam v priponki 1.

Zaokrožila je informacija, da naj bi Civilna zaščita imela na voljo tudi maske za zaposlene v podjetjih, ki še obratujejo. Preverili smo in občinski štabi CZ teh navodil nimajo, niti nimajo na zalogi mask. Od torka bodo na voljo maske tudi za zaposlene, o tem ste že dopoldne dobili posebno elektronsko sporočilo z moje strani. Če ga kdo ni, pa bi rad nabavil zaščitno opremo, naj mi sporoči, da mu pošljem kontakte.

Vlada je dopolnila pogoje, ki jih delodajalec mora izpolnjevati za zaposlene na delovnem mestu. Celoten dokument vam dostavljam v prilogi 2.

Če načrtujete, da boste v prihodnjih dneh ali tednih svojim zaposlenim odredili, da izrabijo lanski dopust ali uvedli kolektivni dopust, je smotrno prebrati mnenje pristojnega ministrstva (Inšpektorat za delo) o tem:

Glede na to, da na Inšpektoratu za delo prejemamo vrsto vprašanj in prijav glede odrejanja letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji poudarjamo, da delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta. Opozarjamo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta, ki jih določa 163. člen ZDR-1.

Te okoliščine so:

  • potrebe delovnega procesa,
  • možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter
  • družinske obveznosti delavca.

Poleg tega mora delodajalec upoštevati namen in cilj letnega dopusta ter poskrbeti za primeren način komunikacije, da se predhodno seznani oziroma posvetuje z delavcem ali njegovimi predstavniki o možnostih izrabe in okoliščinah, ki jih mora upoštevati pri izrabi letnega dopusta.

Na vprašanje, ali je dopustno odrediti letni dopust zaradi izpada dela pri delodajalcu oziroma zaradi poslovnih razlogov, kar pomeni tudi v času, ko so izpolnjeni razlogi za odreditev začasnega čakanja na delo oziroma odrejene karantene, je mogoče odgovoriti, da je v dogovoru z delavcem mogoče dogovoriti tudi izrabo letnega dopusta, vendar mora delodajalec pri tem upoštevati navedene zahteve, ki omejujejo njegovo diskrecijo z namenom, da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom.

Zaradi uresničitve potreb delovnega procesa lahko delodajalec določi tudi kolektivni dopust. Zaradi uresničitve temeljnega namena letnega dopusta pa je pri tem bistveno, da ne omeji ali negira pravice delavca do letnega dopusta zaradi potreb na njegovi strani (počitek in rekreacija ter družinske obveznosti).

Dolžnost obveščanja delodajalca, da delavce pisno obvesti o letnem razporedu delovnega časa (v katerem je zajet tudi kolektivni dopust, v kolikor ga načrtuje) tako delavce kot sindikate pri delodajalcu je sicer določena v drugem odstavku 148. člena ZDR-1.

Ko delodajalec pri načrtovanju kolektivnega letnega dopusta (torej letnega dopusta v določenem delu) primarno izhaja iz potreb delovnega procesa in ga umesti v čas, ki je v interesu delodajalca (v obdobju, ko ni dela, oziroma so prisotne težave z zagotavljanjem delovnega procesa), je bistveno, da delavcu omogoči tudi izrabo ustreznega dela letnega dopusta v času, ko se primarno upoštevajo možnosti za počitek in rekreacijo delavca in njegove družinske obveznosti in se na ta način doseže namen in cilj pravice do letnega dopusta.

Še zadnja stvar danes:

http://gzs.1ka.si/a/125182 ß to je povezava do nove ankete, s katero podjetja sprašujemo po globini krize, ki jim jo je morebiti povzročila epidemija korona virusa.

Za kakršnekoli podrobne informacije smo vam na voljo tudi v prihodnjih dneh.

Bodite dobro in bodite zdravi.

Robert Rakar

direktor

Leave a comment