Razpis za zbiranje prijav za podelitev priznanj inovacijam v obalno-kraški regiji za leto 2019

Primorska gospodarska zbornica nadaljuje s projektom “Podelitve priznanj inovacijam v regiji”. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Skladno s tem PGZ tudi letos objavlja Razpis za inovacije 2019.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Primorske gospodarske zbornice oz. Obalno-kraške regije.

Prijave se na elektronskem nosilcu pošljejo na naslov Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska 2, 6000 Koper, s pripisom »Ne odpiraj – razpis za inovacije «, ali na e-naslov tina.lenardic@pgz-slo.sinajkasneje do 26. 4. 2019.

Celotna razpisna dokumentacija vam je na voljo na sedežu zbornice, Ferrarska 2, Koper. Za vse dodatne informacije ali za pridobitev prezentacij ter gradiva v elektronski obliki pišite na e-naslov tina.lenardic@pgz-slo.si.

CELOTEN POSNETEK WEBINARJA:

https://www.gzs.si/skupne_naloge/inovativna_slovenija/vsebina/Priznanja-za-inovacije-2019/Spletni-seminar-s-predstavitvijo-razpisa