Potrdilo o poreklu blaga – Certificate of Origin

POTRDILO O NEPREFERENCIALNEM POREKLU BLAGA

CO ICC - vzorec certifikata splet

Potrdilo o poreklu blaga se izda, če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in če blago, na katero se potrdilo nanaša, ustreza kriterijem za pridobitev nepreferencialnega porekla. Potrdila o poreklu blaga morajo vsebovati vse podatke, potrebne za prepoznavanje blaga, na katero se nanašajo, in morajo nedvomno dokazovati, da ima tako blago poreklo določene države. V potrdilih o poreklu blaga se lahko potrjuje, da je blago po poreklu iz Unije, države članice Unije ali tretje države.

 

Postopek pridobitve Potrdila o poreklu blaga

Na povezavi https://www.gzs.si/skupne_naloge/javna_pooblastila/vsebina/Potrdila-o-poreklu-blaga so na voljo vse informacije potrebne za izdajo Potrdila o poreklu blaga.

Postopek lahko opravite v času uradnih ur PGZ, ki so vsak ponedeljek, sredo in petek med 8:30 in 11:30 uro.

TRR za vplačilo obrazcev: 02924-0017841495 – sklic 1201.

Novosti:

  • Po zakonu izdaja Potrdilo o poreklu blaga GZS (tudi TZS ali carinski organ). V našem ceniku je navedeno »Potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga«, kar pomeni izdajo potrdila (nakup obrazca in potrditev).
  • Novi obrazci so v prodaji od leta 2016 in jih lahko kupite na GZS, v Cetisu, Mladinski knjigi in DZS.
  • Do prodaje starih zalog še prodajamo in potrjujemo stare obrazce in veljajo do 1. 5. 2019 ali pa jih zamenjamo za nove.
  • Fakture in ostale listine overjamo le članom PGZ. Ena overitev znaša 5,00 EUR. TRR za nakazilo: 1010 0004 4039 547.
  • Garantna izjava je obvezen dokument za vsa podjetja in velja eno leto: NOVA garantna izjava 2017-2018

Prijava na e-novice: www.gzs.si/poreklo.

Elektronski postopek izdaje Potrdil o poreklu blaga: www.tradecert.com. Za registracijo v sistem pokličite na 05 66 258 32 ali pišite na tina.lenardic@pgz-slo.si.