Regija

Obalno-kraška regija vključuje območja 7 občin, in sicer: Piran, Izola, Koper, Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Komen.

 

Župani posameznih občin:

 

OBČINA ŽUPAN NASLOV KONTAKT
1. KOPER Boris Popovič Verdijeva ulica 10, 6000 Koper 05 6646100 / 05 6271602
2. IZOLA Igor Kolenc Sončno nabrežje 8, 6310 Izola 05 6600100 / 05 6600110
3. PIRAN Peter Bossman Tartinijev trg 2, 6330 Piran 05 6710300 / 05 6710308
4. DIVAČA Alenka Štrulc Dovgan Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača 05 7310930 / 05 7310940
5. HRPELJE-KOZINA Saša Likavec Svetelšek Reška cesta 14, 6240 Kozina 05 6800150 / 05 6800180
6. SEŽANA Davorin Terčon Partizanska cesta 4, 6210 Sežana 05 7310100 / 05 7310123
7. KOMEN Marko Bandelli Komen 86, 6223 Komen 05 7310450 / 05 7310460

 

V regiji so 4 upravne enote:

 

UPRAVNA ENOTA NAČELNIK NASLOV KONTAKT
1. KOPER Bruno Potokar Trg brolo 4, 05 66 37 619
6000 Koper fax 05 66 37 621

ue.koper@gov.si

2. IZOLA Branko Andrejašič Cesta v Pregavor 3a, N.C. 05 66 00 400
6310 Izola fax 05 66 00 440

ue.izola@gov.si

3. PIRAN Ivan Seljak Obala 114a, N.C. 05 67 10 400
6320 Portorož fax 05 67 10 403

ue.piran@gov.si

4. SEŽANA Polonca Bačar Partizanska cesta 4, N.C. 05 73 12 700
6210 Sežana fax 05 73 12 720

ue.sezana@gov.si

Pokazatelji poslovanja gospodarstva Obalno-kraške regije v letu 2015

Obalno – kraško statistično regijo sestavlja 8 občin, od tega ima koprska občina status mestne občine. Mestna občina Koper, Ankaran, Izola in Piran predstavljajo obalni del, občine Sežana,  Komen, Divača in Hrpelje – Kozina pa kraški del Obalno – kraške statistične regije.

Podatki o družbah:

  • 4.768 registriranih družb
  • 22 zadrug (2 več kot v letu 2014)
  • št zaposlenih na podlagi delovnih ur:20.220 delavcev, 11,2 % več kakor v letu 2014
  • Prihodki: 4.018.796 tisoč evrov, 2 % več kot v letu 2014,
  • Odhodki: 3.888.926 tisoč evrov, 0,7 % manj kot v letu 2014,
  • Dobiček iz poslovanja: 140.394 tisoč evrov, 27 % več kot v letu 2014
  • Čisti dobiček: 186.475 tisoč evrov, 24 % več kakor v letu 2014,
  • Neto čisti dobiček: 102.845 tisoč evrov,
  • EBITDA: 339.517 tisoč evrov, 5,6 % več kakor v letu 2014
  • Čista izguba: 83.630 tisoč evrov, 41 % manj kakor v letu 2014

Na rezultate poslovanja so odločilno vplivale velike družbe, ki so ustvarile 46,4 % vseh prihodkov, sledijo mikro družbe s 25,8 %, majhne s 14,9 % in srednje z 12,9 % deležem vseh prihodkov.

Dobra polovica gospodarskih družb v regiji ima sedež v Mestni občini Koper, kjer je 57,4 % zaposlenih ustvarilo 73,1 % prihodkov. Po številu zaposlenih sledijo družbe s sedežem v občini Piran s 15,2 % zaposlenih, Sežana z 11,5 % in Izola z 9 % zaposlenih. Preostalih 6,9 % je zaposlenih v družbah s sedežem v občinah Hrpelje – Kozina, Divača, Komen in Ankaran, kjer je bilo v letu 2015 skupno 1,3 % zaposlenih.

Čisti dobiček / čista izguba

Čisti dobiček v znesku 186.475 tisoč evrov je v letu 2015 izkazalo 2.899 družb, to je 60,6 %  vseh. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2014 povečal za 24 %. Njegov delež v prihodkih

vseh družb je znašal 4,64 %, kar je za 0,8 odstotne točke več kakor v letu 2014. Največ čistega dobička so izkazale družbe s področja prometa in skladiščenja, natančneje 56.141 tisoč evrov

ali 30,1 %, sledijo družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil z 22,7 % in pa družbe predelovalnih dejavnosti z 19,1 % deležem v čistem dobičku.

Čisto izgubo v znesku 83.630 tisoč evrov je v letu 2015 izkazalo 1.710 družb, to je 35,7 % vseh družb. Čista izguba se je v letu 2015 zmanjšala za 41 % glede na leto 2014. Družbe s čisto

izgubo so zaposlovale 4.488 delavcev, kar je 22,2 % vseh. Največji delež čiste izgube so imele družbe iz predelovalne dejavnosti, 36,9 %, sledijo družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil z 14,6 % in s področja gostinstva 10,9 %.

Neto čisti dobiček je v letu 2015 znašal 102.845 tisoč evrov. Po letu 2008 je to prvič, da je čisti dobiček znatno presegel čisto izgubo.

REZULTATI POSLOVANJA DRUŽB GLEDE NA VELIKOST

Večina družb, kar 4.584 ali 95,8 % vseh, je v letu 2015 sodila med mikro družbe. Zaposlovale so 41,8% vseh delavcev in z 31,6 % vseh sredstev ustvarile 28 % vseh čistih prihodkov od prodaje. Med vsemi mikro družbami je bilo 1.859 takih, ki niso imele zaposlenega nobenega delavca.

V letu 2015 je 130 majhnih družb zaposlovalo 14,2 % vseh delavcev, imele so 12,1 % vseh sredstev in dosegle 15,5 % vseh čistih prihodkov od prodaje.

45 srednjih družb je zaposlovalo 16 % vseh delavcev, doseglo 14,3 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imelo 13,4 % vseh sredstev družb.

27 velikih družb je zaposlovalo 28 % vseh delavcev, doseglo 42,3 % vseh čistih prihodkov od prodaje in imelo 42,9 % vseh sredstev družb.

Poročilo AJPES-a je v celoti dostopno na spodnji povezavi (PDF):