PROJEKT “Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu”

Zdravi zaposleni – uspešna organizacija

zdravi-in-uspesni-logo13. oktobra 2015 je v Ljubljani potekala novinarska konferenca, s katero smo uradno naznanili pričetek projekta Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu. Častna pokroviteljica kampanje je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. Namen kampanje, ki poteka pod sloganom »Zdravi zaposleni – uspešna organizacija« je dvig ozaveščenosti in informiranosti slovenskih delodajalcev, zaposlenih, strokovne in splošne javnosti o pomenu promocije zdravja na delovnem mestu ter koristih, ki jih le-ta prinaša.

Nosilec projekta je Združenje delodajalcev Slovenije, ostali projektni partnerji pa so Sindikat novinarjev Slovenije, Štajerska gospodarska zbornica, Regionalna gospodarska zbornica Celje, Pomurska gospodarska zbornica, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, Primorska gospodarska zbornica, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine.

V okviru kampanje bodo izvedene številne brezplačne informativno-promocijske aktivnosti:

Oktobra 2015 se je pričel natečaj za delodajalce za izbor najboljših ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu – vsa slovenska podjetja so vabljena, da preko spletnega obrazca na www.zdravi-in-uspesni.si najkasneje do 31.5.2015 oddajo opis inovativnega ukrepa, ki ga izvajajo na področju promocije zdravja na delovnem mestu. Med prispelimi ukrepi bo strokovna komisija izbrala najboljše na regijskem nivoju in absolutnega zmagovalca na nacionalnem nivoju. Zmagovalni ukrepi bodo predstavljeni v brošuri, izdani v okviru kampanje, in prejeli priznanja na nacionalnem posvetu.

Novembra 2015 bo pričel izhajati spletni newsletter z aktualnimi informacijami, napovedmi dogodkov, ugotovitvami raziskav, intervjuji in predstavitvami dobrih praks s področja promocije zdravja na delovnem mestu.

Od januarja 2016 do junija 2016 bodo v sedmih slovenskih regijah organizirani strokovni regijski posveti, na katerih bodo obravnavane aktualne teme s področja promocije zdravja na delovnem mestu.

Oktobra 2016 bo organiziran nacionalni strokovni posvet, na katerem bodo predstavljeni rezultati kampanje, sklepi regijskih posvetov, zmagovalci natečaja za delodajalce in podobno.

Na novinarski konferenci jeJože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, poudaril, da je ohranjanje zdravja in kvalitete življenja eden najpomembnejših družbenih izzivov današnjega časa. Kljub številnim koristim promocije zdravja na delovnem mestu in zakonski obvezanosti, pa je dejstvo, da imajo le redke slovenske organizacije izdelan načrt in izvajajo aktivnosti na področju promocije zdravja, zato je pomembno, da se slovenske delodajalce in pa tudi zaposlene ozavešča in informira o promociji zdravja na delovnem mestu ter njenih koristih, kar je eden glavnih ciljev kampanje.

Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izpostavila pomen povezovanja med delodajalci, sindikati, vlado in ostalimi akterji. Predpogoj za kakovostno delovno mesto je zdravo in varno delovno mesto, za kar na ministrstvu zagotavljajo pravni okvir. Oboji – tako delodajalci kot delavci morajo upoštevati te predpise, vendar so le-ti minimum. Ministrica je poudarila, da je pomembna nadgradnja te osnove, kar lahko dosegamo s projekti, kot je Kampanja.

Na novinarski konferenci je preko video povezave sodeloval tudi dr. Gregor Breucker, vodja oddelka za promocijo zdravja v BKK Dachverband, ki je predstavil izkušnje z izvajanjem kampanje s področja varnosti in zdravja pri delu v Nemčiji, osredotočene predvsem na mala in srednje velika podjetja. Uspešni so predvsem zaradi močnega partnerstva, ki vključuje zdravstvene zavarovalnice, združenja delodajalcev, zbornice in predstavnike delavcev. V dveh letih so izpeljali skupno 70 konferenc po celotni državi ter pripravili različna gradiva in orodja za delodajalce. V prihodnosti je njihov cilj vzpostaviti regionalne posvetovalne točke, z letom 2016 bodo namreč zavarovalnice primorane plačati 2 EUR na vsakega zaposlenega za promocijo varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Aktualne kampanjske aktivnosti lahko spremljate na spletni strani www.zdravi-in-uspesni.si, na Facebooku (profil Zdravi in uspešni) ali na Twitterju (@Zdravi_Uspesni).

Kampanja_konferenca

Zaključna konferenca

pzdm-konferenca

Nagrajenci PZDM
Nagrajenci PZDM
Projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.