PROJEKT “PROMOCIJA ZDRAVJA IN DELO NA DOMU” (2013/2014)

logo-promocija-zdravja-delo-na-domu

Projekt “Promocija zdravja in delo na domu”, katerega partner je tudi Primorska gospodarska zbornica, širi osveščenost o pomenu skrbi za lastno zdravje in zdravje na delovnem mestu ter promovira ustrezne organizacijske spremembe v obliki in na način, da se delovni proces v čim večji možni meri prilagaja zaposlenim. Pri nekaterih vrstah dela je mogoča visoka stopnja prilagodljivosti, ki jo marsikje v praksi že uresničujejo in izkoriščajo, saj prinaša pozitivne učinke. Sem sodi tudi delo na domu oziroma delo na daljavo, ki lahko zmanjša ali odpravi vrsto težav, zaradi katerih se pojavljajo odsotnosti, kar potrjujejo pozitivni učinki in izkušnje podjetij, kjer to postaja že uveljavljena praksa.

Projekt “Promocija zdravja in delo na domu” je na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.