PROJEKT “MEDLAND 2020” – Oblikovanje prihodnje skupne in celovite sheme za upravljanja zemljišč za zaščito naravnih virov v sinergiji z družbeno in gospodarsko valorizacijo (2013/2014)

logo-medland-2020

Projekt “MEDLAND 2020” – Design of a future Common integral land management scheme to protect natural resources in sinergy with social and economical valorisation (2013-2014)

Projekt MEDLAND 2020 (1.7.2013-31.12.2014) predstavlja enega izmed trinajstih kapitalizacijskih projektov, ki je bil izbran v prvem pozivu za kapitalizacijske projekte EU programa Mediteran 2007-2013.

Ključni cilji projekta MEDLAND 2020 je spodbujati mednarodno sodelovanje v sklopu skupne celovite sheme za upravljanje teritorija z namenom zaščite naravnih virov v sinergiji z družbeno in ekonomsko valorizacijo na območju Sredozemlja ter z izmenjavo, večinsko usmeritvijo in prenosom izpopolnjenih produktov lokalnim, regionalnim in nacionalnim javnim politikam, na pan-sredozemskem in evropskem nivoju.

 

Specifični projektni cilji so:

1. Ustvariti sinergije med projekti in partnerji ter vzpostaviti “mrežo mrež” (“network of networks”) v Sredozemlju, z namenom okrepiti zmogljivosti strateških projektov za diseminacijo in prenos njihovih rezultatov in strokovnega znanja/gradiva.

2. Razviti sinergije med operativnimi orodji, modeli in dobrimi praksami, ki so bili udejanjeni v različnih projektih na temo sredozmeskih naravnih virov, z namenom povečati zmogljivost prenosa rezultatov/dosežkov med sabo povezanih projektov.

3. Razviti lobistično skupino za zaščito in valorizacijo sredozemskih naravnih virov pred nacionalnimi, evropskimi in pan-sredozemskimi institucijami, s povečanjem vpliva teritorialnega sodelovanja v smeri večinskih regionalnih operativnih politik.

4. Prepoznati izzive in ovire pri vzpostavljanju skupne celovite sheme za upravljanje in zaščito z naravnimi viri na območju Sredozemlja, v kontekstu Europe 2020 in novega EU programa Mediteran.

5. Prispevati k elaboraciji in promociji skupne vizije narodov Sredozemlja glede njhihovih gozdnih pokrajn.

 

Skladno s prioriteto upravljanja z naravnimi viri, je bila kapitalizacija dosežkov MED projektov razdeljehna na štiri podteme:

–          Celovito upravljanje z naravnimi zaščitenimi območji

–          Upravljanje z naravnimi nesrečami, zlasti gozdnimi požari

–          Družbena in ekonomska valorizacija teritorija v smislu podeželjskega razvoja, trajnostnega turizma ali marketinga

–          Pametno upravljanje z naravnimi viri, od uveljavljajoče uporabe biomase do novih izzivov kot so plačljive okoljske storitve

 

Poleg izbranih MED projektnih partnerjev/članov, so pri tem učinkovito aktivno sodelovali tudi zunanji končni uporabniki ter znanstevno-raziskovalni subjekti.

Projekt MEDLAND2020 bi želel tudi vključiti v skupno diskusijo predstavnike sredozemskih južnih držav, s katerimi bi delili skupne izzive in priložnosti celotne regije Sredozemlja.

Projekt temelji na sodelovanju 14 partnerjev, ki so povezani z MED projekti, in prihajajo iz 8 držav, od tega je en partner/država iz območja IPA.

 

Partnerstvo Država
1FOREST SCIENCES CENTRE OF CATALONIA  – CTFC Španija
2 MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA – CIHEAM Grčija
3PROVINCE OF TURIN Italija
4PROVINCE OF MACERATA Italija
5CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF PRIMORSKA-PGZ Slovenija
6CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF DRÔME Francija
7RCDI DEVELOPMENT AND INNOVATION NETWORK Portugalska
8INSTITUTO PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE – IPP Italija
9REGIONAL CENTER OF PRIVATE FORESTRY OF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR Francija
10INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MEDITERRANEAN FORESTS – AIFM Francija
11EUROPEAN UNIVERSITY OF FRAGANCES AND FLAVOURS – UESS Francija
12BARCELONA PROVINCIAL COUNCIL – DIBA Španija
13REGION OF ISTRIA Hrvaška
14REGIONAL COUNCIL OF SHKODRA Albanija IPA

 

 

Izbrani MEDkapitalizacijski projekti

Tema 1. Celovito upravljanje z naravnimi zaščitenimi območji:
–          2BPARKS (RCDI, PT)
–          MODEL FOREST (Istria Region, CR)
–          QUALIGOUV (AIFM, FR)
Tema 2. Upravljanje z naravnimi nesrečami, zlasti gozdnimi požari:
–          PROTECT (Province of Macerata, IT)
–          CYPFIRE (IPP, IT)
–          FORCLIMADAPT (CTFC, ES)
Tema 3. Družbena in ekonomska valorizacija teritorija v smislu podeželjskega razvoja, trajnostnega turizma ali marketinga:
–          2BPARKS (RCDI, PT)
–          MEDISS (UESS, FR)
–          SUSTEN (CCI Primorska, SL)
–          RURURBAL (DIBA, ES)
Tema 4. Pametno upravljanje z naravnimi viri, od uveljavljajoče uporabe biomase do novih izzivov kot so plačljive okoljske storitve:
–          OSDDT (Province of Turin, IT)
–          WOODE3 (CCI-DROME, FR)
–          SYLVAMED (CIHEAM, GR)
–          PROFORBIOMED (CRPF-PACA, FR)

 

Spletna stran projekta: http://www.medland2020.eu/