PROJEKT “KNOW US” – Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP (2010/2014)

logo-knowusPrimorska gospodarska zbornica sodeluje kot partner v projektu “KNOW US” (Soustvarjanje konkurenčnega znanja med Univerzami in MSP), v okviru operativnega Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007/2013.

Projekt KNOW US bo prispeval k dvigu konkurenčnosti MSP v strateško pomembnih sektorjih čezmejnega območja Italija-Slovenija. Namen je povečati sposobnost strateškega inoviranja pri podjetjih, ki delujejo v sektorju logistike in transporta, gradbeništva, turizma, kmetijstva ter lesne in pohištvene industrije.

V okviru projekta se bodo tako razvile in izvedle naslednje temeljne aktivnosti:

– razvoj in testiranje učinkovitih metod in skladnih politik za podporo razvoju strateško-kognitivnih map v podjetjih, ki predstavljajo »idealne tipe« podjetij v proučevanih sektorjih;

– razvoj in izvedba čezmejne šole podjetniške inovativnosti, ki bo zagotavljala aplikacijo razvitih metod in tehnik tudi po zaključku projekta.

Splošni cilj projekta je podpora soustvarjanju znanja, ki je rezultat sinergijskega povezovanja konkurenčnih aktivnosti centrov znanja (poslovna združenja, centri za inovacije, univerze) s podjetji in povezovanja samih podjetij iz različnih sektorjev medseboj v nacionalnem in čezmejnem kontekstu. Vse to z namenom spodbujanja inovacij v luči doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

Projekt “KNOW US” je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev in v njem sodelujejo slovenske in italijanske lokalne oblasti oz. 16 partnerjev (Regione Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna), gospodarske zbornice (Primorska gospodarska zbornica Koper, Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica osrednjeslovenske regije, Beneška in Videmska gospodarska zbornica), univerze (Fakulteta za management in Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem, Univerza Ca’ Foscari iz Benetk, Videmska Univerza in Univerza iz Ferrare) ter inkubatorji (Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, Polo Innovazione Strategica di Portogruaro, Polo Tecnologico di Pordenone in Area Science Park iz Trsta).

Za vašo pripravljenost k sodelovanju se vam najlepše zahvaljujemo!