PROJEKT “EURADRIA 2017”

Projekt Euradria 2017 prispeva k izboljšanju pogojev čezmejnega zaposlovanja na območju Euradrie, t.j. območij Slovenije, Italije in Hrvaške ter poskuša na eni strani povečati zaposlitvene možnosti delavcev, na drugi strani pa poenostaviti postopek iskanja primernih kandidatov za delodajalce. V sklopu projekta je zagotovljena celovita paleta ukrepov za upravičence.