Projekt “Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu” (APP)

APP_promocija-zdravja-na-delovnem-mestuapp-jabolkoKot partner sodelujemo v projektu APP – Atraktivna Promocija Promocije zdravja pri delu, ki je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016.

Cilj projekta je na enostaven in praktičen način ter z relativno nizkimi stroški, glede na pričakovani učinek, aktivni populaciji zagotoviti več vedenja o ohranitvi in izboljšavi zdravja ter tako prispevati tudi k zniževanju stroškov, povezanih s slabim zdravjem. V okviru projekta bo izdelana brezplačna spletna platforma za obvladovanje najpogostejših bolezenskih stanj, krivih za bolniško odsotnost z dela, hkrati pa bodo izvedene številne izobraževalne in promocijske dejavnosti, namenjene delodajalcem, delojemalcem (zaposlenim) in strokovnim deležnikom na območju Republike Slovenije.

Partnerji

 • Zavod ZAP, zavod za Atraktivno promocijo zdravja – STROKOVNI NOSILEC PROJEKTA
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine – KOORDINATOR PROJEKTA
 • app-uteziPomurska gospodarska zbornica
 • Primorska gospodarska zbornica
 • Regionalna gospodarska zbornica Celje
 • Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica
 • Sindikat zdravnikov družinske medicine Slovenijie PRAKTIK.UM
 • Štajerska gospodarska zbornica
 • Zveza društev – Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa

Vsi sodelujoči v projektu pričakujemo, da bomo s projektom prispevali k:

 • app-srcedvigu ozaveščenosti aktivne populacije na področju zdravja pri delu,
 • izboljšanju zdravstvenega stanja aktivne populacije,
 • zmanjšanju prezentizma in absentizma ter z njima povezanih stroškov,
 • zmanjšanju pojava poklicnih bolezni in bolezni, povezanih z delom, ter
 • drugim učinkom, povezanih z dolgoročnimi cilji projekta.

O poteku projekta vas bomo obveščali sproti na spletni strani http://app-zdm.si, prav tako vas bomo povabili k sodelovanju pri posameznih projektnih dejavnostih. Verjamemo, da bomo s pomočjo projekta okrepili vaša in naša prizadevanja za ohranjanje in krepitev zdravja aktivne populacije.

Projekt Atraktivna Promocija Promocije zdravja na delovnem mestu je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije zdravja na delovnem mestu med letoma 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.