Priložnosti in pogoji za poslovanje in investiranje v BiH – Republiki Srpski” – konferenca

Gospodarska zbornica Slovenije, Center za mednarodno sodelovanje organizira v sodelovanju s Privredno komoro Republike Srpske, poslovno-informativno konferenco na temo »Priložnosti in pogoji za poslovanje in investiranje v BiH – Republiki Srpski«. 

Poslovni dogodek bo v petek, 30. novembra 2018 ob 12.30 uri na sedežu GZS, Dimičeva 13, Ljubljana.

Slovenijo bo obiskala delegacija 24 predstavnikov podjetij in podpornih organizacij iz različnih sektorjev (tekstilna in obutvena, kovinska, elektro in elektronska, lesna, živilska industrija, gradbeni materiali). Organizirali bomo tudi bilateralna srečanja (B2B) med zainteresiranimi BiH-RS in slovenskimi podjetji.

Vabimo vas, da se dogodka udeležite in v neposrednem stiku z gosti iz Republike Srpske pridobite informacije o možnostih in priložnostih za poslovno sodelovanje.

Kotizacije ni.

Priloga:

Seznam udeležencev BiH-RS

Dodatne informacije in prijave na povezavi https://www.gzs.si/Dogodki/30-11-2018/obisk-vhodne-delegacije-iz-bih—republika-srpska.

R. Srpska