Predstavitev

Zakon o gospodarskih zbornicah, sprejet v letu 2007, je prinesel v zbornični sistem bistvene spremembe. Uvedel je obliko prostovoljnega članstva v gospodarskih zbornicah in tako možnost različnih oblik združevanja članov. Na tej osnovi so se gospodarstveniki Obalno-kraške regije odločili, da ustanovijo svojo zbornico. Na ustanovni skupščini dne 20. 9. 2007, je bila ustanovljena Primorska gospodarska zbornica, v nadaljevanju PGZ.

PGZ je samostojno, prostovoljno interesno združenje in stičišče regijskih samostojnih podjetnikov, mikro in malih podjetij ter srednjih in velikih podjetij. Zastopa interese članov v odnosih z državo, pri oblikovanju in zagotavljanju pogojev dela ter gospodarskega razvoja.

Primorska gospodarska zbornica nudi članom nabor storitev za podporo poslovanju in zagotavljanju konkurenčnosti, ker je:

 • edina gospodarska zbornica v Obalno-kraški regiji, ki združuje skoraj 70% gospodarskega potenciala regije.
 • samostojna, saj člani zbornice preko skupščine in upravnega odbora oblikujejo vsebino njenega delovanja.
 • reprezentativna in povezana v sistem Gospodarske zbornice Slovenije. Člani PGZ lahko koristijo storitve GZS.
 • odprta za vse, ki želijo sodelovati. To potrjuje vse večje število pridruženih članov (razvojne in raziskovalne inštitucije, tuje zbornice, mednarodna združenja in zveze, itd.)
 • stičišče medsebojnih poslovnih stikov. Povezujev samostojne podjetnike, mikro, mala, srednja in velika podjetja v gospodarsko celoto na območju sedmih regijskih občin.

Ključna področja delovanja PGZ so:

 • Informiranje in svetovanje pri predoru na tuje trge,pri ustanavljanju gospodarskih subjektov, promocijski dejavnosti, mednarodnem povezovanju.
 • Organizacija izobraževanj, seminarjev in delavnic s pravnega področja, financ, marketinga, mednarodnega sodelovanja, vodenja in razvoja zaposlenih, itd.. Organizirajo jih strokovni sodelavci zbornice sami ali v sodelovanju z GZS in drugimi partnerji. Ob udeležbi imajo člani posebne ugodnosti (popusti pri kotizaciji).
 • Pomoč pri navezovanju stikov s partnerji doma in v tujini, ki jih PGZ omogoča samostojno ali s pomočjo drugih partnerjev.
 • Povezovanje gospodarstva Obalno-kraške regije. Zbornica s svojim delovanjem vpliva na spremembe zakonodaje, razvoj gospodarske infrastrukture, varstva pri delu ter varstva okolja. Zbira pripombe gospodarstvenikov in predlaga ustrezne rešitve pri pripravi zakonodaje.
 • Pospeševanje inovativne in inovacijske dejavnosti v regiji. V okviru PGZ deluje strokovna komisija, ki spremlja razvoj te dejavnosti, enkrat letno razpisuje natečaj za najboljše inovacije.
 • Sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih, to je za člane zbornice ključnega pomena. PGZ pri teh sodeluje kot nosilec ali partner projekta.

Organi zbornice

Temeljni akt delovanja zbornice je Statut.

Skupščina: v skladu z določili statuta PGZ Koper se skliče skupščino vsaj enkrat letno (obravnava zaključnega poročila) oz. po potrebi. Skupščino sestavljajo člani PGZ Koper.

Upravni odbor sestavljajo predstavniki gospodarstva:

ACTUAL I.T., d.d. Veselko Gregor – član
ADRIATIC SLOVENICA, d.d. Širca Borut – član
INTESA SANPAOLO BANK Kragelj Igor – član
CIMOS, d.d. Horvatič Leon – član
EUROPACIFIC, d.d. Dežjot Ana – član
INTEREUROPA, d.d. Gortan Ernest – član
ISTRABENZ PLINI d.d. Šik Dario – član
LUKA KOPER, d.d. Matič Dragomir – član
MARMOR SEŽANA, d.d. Sigulin Ciril – član
ROBOTINA, d.o.o. Palčič Devid – član
RRAINBOWTRAVEL Rakar Robert – član
STRATEGEA, d.o.o. Majcen Ivan – predsednik
VINAKOPER, d.o.o. Fakin Robert – član

Predsednik Upravnega odbora je Majcen Ivan.

Nadzorni odbor:

INTEREUROPA, d.d. Vošinek Pucer Tatjana
MODRA LINIJA HOLDING, d.d. Klemše Leon
TERING, d.o.o. Zorko Alojz